Projekt 2016

Här på Byggnadsstiftelsen har vi vår mest hektiska period under sommarlovet. Det är då vi arbetar med de större projekten, som annars skulle störa den pedagogiska verksamheten. Vissa år fokuserar vi på arbeten som inte syns så mycket, men som är viktiga för fastigheternas välmående och andra år blir det mer synliga (men lika viktiga) projekt då även ögonen får glädjas. I somras hände mycket synligt här på kullen och jag ville ta tillfället i akt att här nedan berätta lite om vad som gjorts

Renovering av Småhusen
I sommar har Småhusen (dvs 3:ornas och 4:ornas hus) fått nya fina toaletter. Där det tidigare funnits två par toaletter – ett par på vardera sida om entrén – finns nu istället ett par renoverade toaletter till höger samt en ny RWC till vänster. Kapprummen har samtidigt fått ett lyft med nya linoleummattor och akustiktak för en trevligare miljö ljudmässigt. Samtliga hus har också fått nya entrépartier med nya dörrar och skärmtak. Detta utgör det första steget i upprustningen av småhusen. Arbetet fortsätter nästa år med steg två, som innefattar målning av panel och snickerier i kapprummen.

Övre skolgården

Den övre skolgården har fått en helt ny gestaltning. Vi hade tidigare en gård som sluttade mycket åt alla håll och alltid in mot fasaderna, vilket orsakade en del dräneringsproblem och det var inte optimalt för bollspel och dylikt. Dansbanan var skev och rutten och behövde bytas ut i sin helhet.

Vår nya skolgård har fått en upphöjd del som en fortsättning på den centrala ön, som blir kvar i sin naturliga gestaltning. Gården bjuder in till lek med både sand och boll och ett jämnare gångstråk längs med småhusen skonar fasaderna från dagvatten. Sitt-ytor och odlingslådor följer den förhöjda gårdens böljande profil i ek-kubb, samtidigt som den utgör en naturlig väg upp till den övre delen (även om det också finns trappor). Dansbanan har fått återuppstå i ny och större gestalt.

Personaltoalett/dusch
Personaltoaletten vid ekonomiavdelningen har helrenoverats med nya ytskikt och nytt porslin. Det som var en toalett med två små toalettbås är nu en stor toalett med dusch.

Nytt golv och bänkar i aulan
Aulan har fått nya mattor på trappstegsavsatserna och nu är nästan samtliga gamla blå bänkar utbytta mot nya, som dessutom är stapelbara för smidigare förvaring. Även aulagångarna planeras få nya mattor under nästa år.

Nya klassrum

Två klassrum (tidigare grupprum) har helrenoverats i huvudbyggnaden. De har fått nya mattor, ny färg på väggarna samt renoverade snickerier. Väggarna är ljust blå och har färgsatts efter den årskull (9:or) som får dessa rum som hemklassrum. Snickerierna går försiktigt mot det violetta, som en liten föraning om vad eleverna har framför sig i högre klasser.

Pannhuset
Även pannhuset har fått lite kärlek i år. Fasad och tak har lagats och tätats. De ruttna fönsterpartierna i ek har bytts ut och resten av ek-fönstren renoverats. Pannhuset har även återfått sina vackra runda takfönster i betongglas.

Golvgruppen
Golvgruppen har i vanlig ordning utfört ett fantastiskt arbete med att tvätta och olja våra trägolv.

Fasadmålning
De hus som målats om i år är Bageriet, WLH, Regnbågen/Lilla Grön, Hantverkshuset och Småhusen.

Alla byggnader är målade med slamfärg, förutom Småhusen som sedan tidigare varit målade med täckfärg. Småhusen är också de hus som sett mest förändring i och med att de fått helt ny färgsättning.

Vi har valt att inspireras av Asmussens, Klingborgs och Fuchs tankar om färgsättning och utgå från att dessa hus är till för små barn. Även om de från början var ämnade för de allra minsta (1:or, 2:or och 3:or) och vi idag har 3:or och 4:or där, så tyckte vi att de kunde få färger som tillhör de små. Att känna behörighet med ”sitt hus”, att kunna blicka framåt i färgskalan och se de äldre barnens hus, samtidigt som de äldre kan se bakåt och minnas sina yngre år är en tanke som nu knyts ihop.

De nya varma fasadfärgerna i den röda delen av färgspektrat utgör en naturlig komplementärfärg till den gröna naturen på skolgården och skogen bakom och lyfter nu fram den på ett väldigt fint sätt.

Det har minst sagt varit en fullspäckad sommar med mycket nytt som vi hoppas kommer glädja er alla.

Vänliga hälsningar

Aurora Lindfelt
Fastighetschef