VÅRA BYGGNADER

Översikt

1. Huvudbyggnaden

2. Småhusen (1, 2 & 3)

3. Längan

4. Hantverkshuset

5. Blå Huset

6. Solgården

7. Regnbågen/Lilla Grön

8. Waldorflärarhögskolan

9. Bageriet

10. Trädgårdshuset

11. Växthuset

12. Pannhuset