OM OSS

Kristofferskolans byggnadsstiftelse, (BS), äger och förvaltar ett flertal hus på fastigheten Fredrikslund 5 i Bromma, Stockholm. Våra hyresgäster är i huvudsak verksamma inom utbildningsområdet med Waldorfpedagogisk inriktning. Stiftelsen styrs av en styrelse tillsatt i första hand av hyresgästerna. Byggnaderna är ritade av Erik Asmussen eller efter hans idé och anda, och har delvis fått status av Stockholms Kommun som att vara särskilt skyddsvärda.

Den totala brukbara ytan för BS tretton byggnader är 13 125 kvm samt 27 458 kvm tomtareal.

BS har som uppdrag att på ett kostnadseffektivt sätt förvalta byggnader och mark för att erbjuda hyresgäster en miljö som befrämjar deras pedagogiska mål och välbefinnande.

Vi tar varje år emot besökare som vill uppleva denna speciella skolmiljö. Av säkerhetsskäl och praktiska orsaker ska önskemål om att besöka området bokas i god tid för att kunna planera in detta utan att störa skolverksamheten. Kontakta därför gärna Fastighetschef Aurora Lindfelt för mer information.

Byggnadsstiftelsens hyresgäster:
Kristofferskolan
Waldorflärarhögskolan
Solgården (Förskola)
FriendsOfAdam

Byggnadsstiftelsen bedriver fastighetsdrift och skötsel i egen regi och med egen personal.

Styrelse:
Peter Söderholm, ordförande
Klara Henning, ledamot
Aurora Lindfelt, ledamot
Marcus Söderholm, ledamot

Ledning:
Aurora Lindfelt, fastighetschef